1. Giriş

İKTO Akademi olarak, https://iktoakademi.com adresli web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verilerinin gizliliğine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (‘Politika’), Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘KVKK’) uygun olarak hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amacı

 • Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz, hizmetlerimizden yararlanmanız veya iletişim formumuzu doldurmanız sırasında toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler, hizmetlerimizi sunma, kullanıcı deneyimini iyileştirme, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme ve gerektiğinde sizinle iletişim kurma amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

 • Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak saklanmakta ve korunmaktadır.
 • İKTO Akademi, kişisel verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz erişimlere karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

 • Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak üçüncü taraflara aktarılabilir. Bu aktarımlar, hizmet sağlayıcılarımızla işbirliği yapma, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya sizin açık rızanız doğrultusunda gerçekleştirilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarılan üçüncü kişilere kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Çerezler (Cookies)

 • Web sitemiz, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için [Çerez Politikası Sayfası]’nı ziyaret edebilirsiniz.

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir soru, görüş veya talebiniz için bilgi@iktoakademi.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Shopping Cart
Scroll to Top