1. Taraflar

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda adı geçen Satıcı ve Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır.

Satıcı:

Alıcı:

 • Adı/Soyadı/Unvanı: [Alıcının Adı Soyadı/Unvanı]
 • Adresi: [Alıcının Adresi]
 • E-posta: [Alıcının E-posta Adresi]
 • Telefon: [Alıcının Telefonu]

2. Konu

Bu Sözleşme, Alıcının Satıcıya ait https://iktoakademi.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği eğitim ve akademi hizmetlerinin satışı ve teslimi ile ilgili tüm koşulları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.

3. Sözleşme Konusu Hizmet

 • Hizmetin Adı/Tanımı: [Hizmetin Adı ve Açıklaması]
 • Toplam Hizmet Bedeli: [Toplam Tutar]
 • Ödeme Şekli: [Kredi Kartı/Banka Havalesi vs.]

4. Genel Şartlar

 • Alıcı, sözleşme konusu hizmetin temel özelliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimat koşullarını okuduğunu ve bilgi sahibi olduğunu kabul eder.
 • Satıcı, sözleşme konusu hizmeti, yasal 30 günlük süre içinde eksiksiz ve taahhüt edilen niteliklerde sunmayı taahhüt eder.
 • Sözleşme, Alıcının siparişi elektronik ortamda onaylaması ve Satıcı tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

5. Cezai Şart ve Cayma Hakkı

 • Alıcı, hizmetin kendisine veya belirttiği kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.
 • Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin kullanılmamış olması gerekir.

6. Gizlilik ve Veri Koruma

 • Satıcı, Alıcıya ait bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını taahhüt eder.
 • Alıcı, hizmet satın alımı sırasında verdiği kişisel ve ödeme bilgilerinin doğruluğunu onaylar.

7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlık Çözümü

 • İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Yürürlük

Bu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

Shopping Cart
Scroll to Top